1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
  3. Lịch sử phát triển
Lịch sử phát triển

Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
Địa chỉ: Intelligent Equipment Industrial Park No.1, Heshi Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China
Điện thoại: +86-595-22091687
Email: marketing@fjttm.com
Người liên hệ: Cindy Yang